SP Enkhuizen

Westfriesland-Oost

Welkom bij de SP-afdeling West-Friesland Oost, die de gemeenten Enkhuizen en Drechterland omvat.

› Lees verder

"Besloten" vergadering bleek open

14-08-2014Naar aanleiding van de raadsbrief over het vonnis van de kantonrechter over het SMC werd maandagavond 11 augustus j.l., op uitnodiging van de griffie, een informerende bijeenkomst gehouden waarbij een korte toelichting werd gegeven op het vonnis en de gelegenheid geboden werd om vragen te stellen.

› Lees verder

SP: Peuterwerk moet terug naar de overheid

14-07-2014Na het faillissement van ESTRO, de kinderopvangorganisatie die veel instellingen voor kinderopvang en peuterwerk in onze regio onder haar beheer had, zullen in de gemeenten Stede Broec en Drechterland in elk geval de peuterspeelzalen worden gesloten. De SP vindt dat een zorgelijke ontwikkeling.

› Lees verder

Peuterwerk en kinderopvang een speeltje voor beleggers

09-07-2014Lang is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang een zaak geweest van het gesubsidieerde welzijnswerk. In de negentiger jaren van de vorige eeuw veranderde er veel. Welzijnsinstellingen werden gedwongen tot fusies en schaalvergroting. De kinderopvang werd een commerciële tak binnen die welzijnsinstellingen. Dat zou efficiënter zijn en beter voor het kind. Dacht men toen….

› Lees verder

SP stelt vragen over afvalverwerker HVC

19-06-2014In verschillende Noordhollandse gemeenten stellen SP-raadsfracties vragen over de toekomst van afvalverwerker HVC. Aanleiding is een zorgelijk rapport van gemeentelijke reken­kamers over het afvalverwerkingsbedrijf, dat eigendom is van gemeenten en waterschap­pen. Anders dan de rekenkamerkamers suggereren, is er volgens de SP geen noodzaak voor privati­sering van het bedrijf. De financiële situatie van HVC vraagt wel om beter toezicht op de directie.

› Lees verder

SP start twitteractie #hekje voor spoor Westfriesland

18-06-2014De laatste treinen tussen Amsterdam en Enkhuizen rijden nu al ruim een half jaar niet meer op zondag tot en met donderdag. Reden: ProRail wil het hele traject vrij hebben als er aan één spoor wordt gewerkt. Dat kan ook anders, blijkt uit onderzoek van de Socialistische Partij. De SP roept reizigers op om ProRail op een ander spoor te zetten, ook met het oog op de nieuwe dienstregeling van 2015. Vanaf vrijdag 20 juni verspreidt de partij informatiefolders op de stations van Hoorn, Stede Broec en Enkhuizen.

› Lees verder

21 juni: zorgberaad tegen afbraak van de zorg

16-06-2014Kom ook naar het Abvakabo FNV zorgberaad op zaterdag 21 juni van 12.00 uur tot 15.00 uur in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) in Utrecht!

› Lees verder